Mô phỏng một đợt tấn công của tên lửa DF-21D Trung Quốc

Người lính
Mô phỏng một đợt tấn công của tên lửa DF-21D Trung Quốc