'Mổ xẻ' sức mạnh pháo tự hành DANA-M1 của CH Séc

Người lính
DANA-M1 đã được các chuyên gia vũ khí thẩm định là loại pháo tự hành đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ pháo binh hiện đại.

VIDEO MỚI NHẤT