Một tháng, Mỹ hai lần thử siêu tên lửa Minuteman III

Người lính
Đây là cuộc thử nghiệm thứ 2 trong năm 2018. Lần thử nghiệm Minuteman III gần nhất diễn ra ngày 25/4.
Xem thêm