MQ-4C mắt thần giám sát vùng biển Australia

Người lính
MQ-4C Triton với thời gian hoạt động liên tục lên đến hơn 24 giờ có thể bao phủ toàn bộ vùng biển rộng lớn xung quanh Australia.