Mức độ đáng sợ của tên lửa diệt hạm tầm xa chính xác LRASM do Mỹ chế

Người lính
LRASM là tên lửa diệt hạm tầm xa có dẫn đường chính xác, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tác chiến của cả hải quân và không quân Mỹ.

VIDEO MỚI NHẤT