Mục kích xưởng sửa chữa vũ khí khổng lồ ở Syria

Người lính
Cuộc nội chiến kéo dài 7 năm ở Syria đã biến rất nhiều xưởng cơ khí bình thường thành những "lò" chế tạo và sửa chữa vũ khí từ khắp nơi trên thế giới đổ về.