Mỹ choáng váng trước sự tăng tốc của vũ khí siêu thanh Nga

Người lính
Bộ Quốc phòng Nga dự kiến trong những năm 2020-2022 sẽ nhận được loạt sản phẩm hàng không và phương tiện chống máy bay, hoạt động ở vận tốc siêu thanh, tức là nhanh hơn tốc độ âm thanh ít nhất 8 lần.
Xem thêm