Mỹ công bố loạt video giải mật về các vụ thử hạt nhân

Người lính
Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (LLNL) ở California đã công bố một bộ sưu tập hơn 60 video mới được giải mật về các vụ thử hạt nhân của Mỹ vào thời Chiến tranh Lạnh.
Xem thêm