Mỹ điều máy bay siêu thanh ném bom B-1B Lancer tới Qatar

Người lính
Máy bay siêu thanh ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ đã xuất hiện tại căn cứ không quân Al-Ideid tại Qatar.