Mỹ đưa hệ thống rocket Honest John và pháo hạt nhân 280mm tới Hàn Quốc

Người lính
Mỹ triển khai hệ thống rocket Honest John và pháo hạt nhân 280mm tới Hàn Quốc

VIDEO MỚI NHẤT