Mỹ khoe robot gián điệp hình cá ngừ

Người lính
Hải quân Mỹ công bố video thử nghiệm loại robot gián điệp mới có hình dạng giống cá ngừ, dự kiến thay thế con người thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm.
Xem thêm