Mỹ: Lộ căn cứ quân sự vì phần mềm

Người lính
Thông tin nhạy cảm về địa điểm và nhân viên tại các căn cứ quân sự và tiền đồn gián điệp của Mỹ ở khắp thế giới đã bị tiết lộ bởi... một phần mềm theo dõi thể thao.

VIDEO MỚI NHẤT