Mỹ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3

Người lính
Vụ phóng thử tên lửa được tiến hành lúc 23h01’ ngày 6/11. Trong đó, tên lửa được phóng từ căn cứ Vandenberg (California) đến một mục tiêu giả định ở Thái Bình Dương. Không quân Mỹ khẳng định vụ thử nghiệm được tiến hành nhằm xác định tính chính xác và độ tin cậy của Minuteman 3 mà “không liên quan đến bất kỳ sự kiện thực tế nào”.

VIDEO MỚI NHẤT