Mỹ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Người lính
Mỹ thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng hạt nhân Minuteman III. Tên lửa này được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg ngày 1/5.