Mỹ thừa nhận tên lửa Triều Tiên trở lại tầng khí quyển thành công

Người lính
Quan chức quốc phòng Mỹ thừa nhận, vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 14/5 vừa qua thành công.
Xem thêm