Mỹ tiếp nhận siêu tăng mạnh nhất hành tinh, thách thức mọi kẻ thù

Người lính
Siêu tăng mới nhất của Mỹ được cho là mạnh nhất hành tinh, nó có thể ‘bình an vô sự’ trước những vũ khí mới nhất của kẻ thù.