Mỹ tốn bao nhiêu tiền để đảm bảo an ninh cho TT Trump?

Người lính
Chỉ 100 ngày đầu trong nhiệm kỳ tổng thống, Washington đã chi hơn 30 triệu USD cho an ninh của TT Trump. Chi phí lớn một phần đến từ việc bảo vệ tòa nhà Trump Tower.