Mỹ tung video tố tiêm kích Venezuela khiêu khích trinh sát cơ

Người lính
Lầu Năm Góc cáo buộc tiêm kích Venezuela có hành động khiêu khích đối với trinh sát cơ Mỹ hoạt động trên không phận quốc tế.