Mỹ và Nhật diễn tập phóng tên lửa trong RIMPAC 2018

Người lính
Mỹ và Nhật diễn tập phóng tên lửa trong RIMPAC 2018.