Navy SEAL và những lực lượng đặc công tinh nhuệ nhất thế giới

Người lính
Để trở thành đặc công của Navy SEAL, các ứng viên phải trải qua những thử thách khó khăn như bơi 457 m trong vòng 12 phút và chạy quãng đường dài 2,4 km trong 10 phút 30 giây.