Nga có thể sửa chữa hệ thống tên lửa Tor-M1 tại... Trung Quốc

Người lính
Thỏa thuận về việc thành lập trung tâm sửa chữa vũ khí phòng không Nga tại Trung Quốc đã được ký kết vào năm 2013.
Xem thêm