Nga công bố video giới thiệu khả năng chiến đấu của Uran-9

Người lính
Bộ QP Nga công bố video giới thiệu khả năng chiến đấu của Uran-9