Nga dự kiến tăng gấp đôi số vụ phóng tên lửa trong năm 2018

Người lính
Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (SMF) dự kiến sẽ tăng gấp đôi số vụ phóng tên lửa trong năm 2018, từ 6 lên 12 tên lửa.
Xem thêm