Nga hạ thủy tàu tên lửa tàng hình cỡ nhỏ Typhoon thuộc lớp Karakurt

Người lính
Hạ thủy tàu tên lửa tàng hình cỡ nhỏ Typhoon - Chiếc thứ hai thuộc lớp Karakurt - Dự án 22800