Nga kích hoạt tên lửa nào nếu Mỹ vượt 'lằn ranh đỏ' ở Syria?

Người lính
Các hệ thống phòng không S-400, S-300 và tổ hợp Pantsir-S1 có nhiệm vụ bảo vệ phòng không hiệu quả cho các vị trí triển khai của Nga và đang thực hiện chế độ trực chiến 24/24h.
Xem thêm