Nga kích nổ bom tấn sót lại trong lòng biển từ Thế chiến II

Người lính
Một quả bom nặng một tấn từ Thế chiến II được kích nổ dưới biển Crimea, tạo thành cột nước cao tới 30 m.
Xem thêm