Nga ra mắt máy bay ném bom Tu-160 hiện đại hóa

Người lính
Nga ra mắt máy bay ném bom Tu-160 hiện đại hóa