Nga ra mắt mìn 'sát thủ trực thăng'

Người lính
Loại mìn mới của Nga có khả năng phát hiện trực thăng ở khoảng cách 400 m và diệt mục tiêu bay cao 100 m.
Xem thêm