Nga thử pháo phòng không sản xuất từ… năm 1927

Người lính
Hạm đội Biển Bắc của Nga vừa thực hành bắn thành công khẩu pháo phòng không sản xuất từ năm 1927.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT