Nga thử sức mạnh tên lửa Kalibr trên Biển Đen, vượt mặt 'Tomahawk' của Mỹ

Người lính
Kalibr được đánh giá vượt trội hơn so với tên lửa “Tomahawk” của Mỹ

VIDEO MỚI NHẤT