Nga thử tên lửa đối hạm Onyx

Người lính
Tên lửa được bắn đi từ tổ hợp phòng thủ di động Bastion được Nga triển khai mới đây bên bờ biển Arctic.