Nga thử thành công tên lửa đánh chặn cực mạnh

Người lính
Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết việc thử nghiệm tên lửa đánh chặn A-325 Nudol được thực hiện thành công.