Nga 'trang điểm' cho thiết giáp Kẻ hủy diệt sắp duyệt binh ở Quảng trường Đỏ

Người lính
Thiết giáp BMPT được lắp xích có đế cao su cùng giáp phản ứng nổ và giáp lồng để chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày 9/5 ở Moskva.