Nga triển khai hệ thống Buk-M3 đến Viễn Đông làm gì?

Người lính
Một đơn vị phòng không của Quân khu miền Đông (Nga) đã trở thành khu vực đầu tiên ở Siberia và Viễn Đông nhận được hệ thống phòng thủ tên lửa Buk-M3 để phòng ngừa trong trường hợp tình hình trên Bán đảo Triều Tiên xấu đi.
Xem thêm