Nga triển khai hệ thống phòng không S-300V4 mới

Người lính
Các đơn vị đã triển khai bệ phóng và thực hiện các vụ phóng tên lửa điện tử vào mục tiêu trên không, giả định cuộc tấn công trên không của kẻ thù.