DMCA.com Protection Status

Nga triển khai phà tự hành PMM-2M giúp quân đội Syria vượt sông Euphrates

Người lính
Với việc quân đội Syria đang tập trung tại bờ sông Euphrates nhưng gặp khó khăn trong việc vượt sông, Nga đã vận chuyển ngay hàng loạt phà tự hành PMM-2M đến trợ giúp hoạt động này.

VIDEO MỚI NHẤT