Nghị sĩ Nga nói Triều Tiên sắp thử tên lửa tầm tầm xa có thể vươn tới Mỹ

Người lính
Các nghị sĩ Nga cho biết, Triều Tiên sắp thử một tên lửa tầm xa được cho là có khả năng bắn tới bờ tây của Mỹ.