Nguyên lý hoạt động của AK-47

Người lính
Khi bóp cò, búa súng đập vào kim hỏa, kim hỏa chọc vào hạt lửa làm cháy thuốc phóng, sinh ra áp lực đẩy đầu đạn chuyển động.