Nhà sản xuất Nga ‘thử lửa’ súng trường AK-74M đến nổ nòng

Người lính
Khẩu AK-74M bị biến dạng thậm chí bốc cháy sau hàng trăm phát bắn không ngừng nghỉ trong cuộc thử nghiệm độ bền của nhà sản xuất Kalashnikov.