Nhiều nước đang có kế hoạch mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga

Người lính
Nhiều nước đang có kế hoạch mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga