Nhìn gần xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Duplet do Ukraine chế tạo

Người lính
Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Duplet do Ukraine chế tạo