Nhìn gần xe tăng T-35 huyền thoại khi được 'hồi sinh'

Người lính
Xe tăng T-35 khi được "hồi sinh"

VIDEO MỚI NHẤT