Những điểm chưa hoàn thiện trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Triều Tiên

Người lính
Hwasong-14 là bước đột phá về công nghệ tên lửa của Triều Tiên nhưng vẫn còn vấn đề về đầu đạn và khả năng vận hành.
Xem thêm