Những điều bạn chưa biết về hệ thống Vòm sắt - lá chắn bảo vệ Israel

Người lính
Hệ thống Vòm sắt được phát triển trong ba năm với chi phí 200 triệu USD, đi vào hoạt động năm 2011 và chặn được hơn 1.000 rocket.

VIDEO MỚI NHẤT