Những khẩu súng đáng sợ nhất tại triển lãm vũ khí SHOT

Người lính
Dù chỉ là Triển lãm về Súng Săn bắn Ngoài trời (SHOT), nhiều loại vũ khí hết sức đáng sợ vẫn được trưng bày tại đây.

VIDEO MỚI NHẤT