Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên

Người lính
Vùng lõi khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là nơi được canh phòng cẩn mật, giám sát an ninh chặt chẽ. Tại đây, binh sĩ 2 nước đối mặt nhau.

VIDEO MỚI NHẤT