Nỗi nhớ con 30 năm của cha mẹ liệt sĩ Gạc Ma

Người lính
Giỗ 64 liệt sĩ năm nay rơi vào 27 tháng Giêng, trùng với ngày họ ngã xuống ở Gạc Ma, Len Đao 30 năm trước.

VIDEO MỚI NHẤT