Nữ quân nhân Israel nhả đạn đầy uy lực trên sa mạc

Người lính
Hai nữ quân nhân Israel đứng và ngồi nhả đạn vô cùng dũng mãnh về các tấm bia trên sa mạc. Tiếng nổ rền vang, đạn bay chíu chíu về mục tiêu trên cát.

VIDEO MỚI NHẤT