Nữ sĩ quan mũ nồi xanh thứ 3 của Việt Nam tham gia gìn giữ hoà bình

Người lính
Là nữ sĩ quan mũ nồi xanh thứ 3 của Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương cũng là nữ sĩ quan đầu tiên làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan.
Xem thêm