Panavia Tornado - Chiến cơ biểu tượng của không quân châu Âu bị bỏ rơi

Người lính
Chiến đấu cơ Panavia Tornado từng là biểu tượng của không quân Châu Âu nhưng đang dần bị loại bỏ, không được nâng cấp để kéo dài tuổi thọ phục vụ.